Danske Anlægsgartnere

Vi er medlem af Danske Anlægsgartnere

Anlægsgartner & Brolægger Per Jørgensen er medlem af LDA – Landsforeningen af Danske Anlægsgartnere. Det er din sikkerhed for et veludført arbejde. Danske Anlægsgartnere har et ankenævn, der tilbyder kunden en ekstra sikkerhed.

Som forbruger kan du henvende dig til ankenævnet, hvis du er utilfreds med kvaliteten af det udførte arbejde.

Bag ankenævnet ligger en garantifond, der sikrer kunden, hvis anlægsgartneren ikke efterlever kendelsen, eller har lukket virksomheden.

Klagen går til Håndværkets Ankenævn, der videresender klagen til Danske Anlægsgartnere.

Danske Anlægsgartnere kontakter derefter virksomheden og kunden med henblik på at afklare om uoverensstemmelsen kan løses, eller om det bliver nødvendigt at gennemføre en klagesag. Dersom sagen ikke løses i mindelighed, kan kunden forlange sagen forelagt for nævnet, der træffer afgørelse ud fra en besigtigelse, som er foretaget af nævnets syns- og skønsmænd, som udpeges af Danske Anlægsgartnere.

Danske Anlægsgartneres garantifond dækker indtil 150.000,- kr. + moms for arbejde udført for forbrugere, hvor dette er blevet pålagt ved kendelse afsagt af Håndværkets Ankenævn, men ikke er blevet udført af indklagede.

Vi udfører mange former for anlægsarbejde

Belægning, brolægning, natursten, planter, vand i haven, hegn, beskæring, træfældning, vedligeholdelse og meget mere.

Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os for et uforpligtende tilbud.